Ubezpieczenie rentowe na gruncie prawodawstwa polskiego

Ubezpieczenia rentowe należą do grupy ubezpieczeń, które gwarantują świadczenia pieniężne w razie braku dochodów, spowodowanych z racji niezdolności do pracy, śmierci jedynego żywiciela rodziny lub też gdy nastąpi ryzyko inwalidztwa. Jeśli zaistnieją wyżej wymienione przypadki, osoby, które opłacają  składki z tytułu ubezpieczenia rentowego dostaną rentę rozumianą jako świadczenie pieniężne otrzymywane z racji niezdolności do pracy czy też z racji utracenia dochodów lub wynagrodzenia. Jeśli nastąpi śmierć żywiciela rodziny wówczas wypłacana jest renta rodzinna. Ubezpieczenia rentowe są objęte składką w wysokości 6% podstawowego progu składkowego, w czym 4,5% pochodzi od pracodawcy, a pozostałe 1,5% pobierane jest ze środków pracownika.

Renta z tytułu niezdolności do pracy wypłacana jest każdemu ubezpieczonemu, który spełnia określone warunki. Na zasadzie orzeczenia lekarskiego jest wydawane zaświadczenie o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy. Ponadto osoba starająca się o wypłacanie renty powinna okazać, że posiada dokumenty świadczące o płaceniu składek na ubezpieczenia. Osobę całkowicie niezdolną do pracy w rozumieniu prawnym uznaje się takiego ubezpieczyciela, który nie może wykonywać żadnej pracy. Za osobę częściowo niezdolną uznaje się osobę, która w pewnym stopniu utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. 

Podobne
Co jakiś czas słyszy się o różnego rodzaju wynalazkach i akcesoriach samochodowych, które mają za zadanie zapewnienie większego bezpieczeństwa na drodze zarówno dla nas samych, ja...
Jak każdy z nas dobrze wie w dzisiejszych czasach możemy wyróżnić wiele rodzajów różnych łańcuszków, które są oczywiście przedstawicielami biżuterii. Bardzo charakte...
Każdy z nas powinien jak najbardziej zadbać o wnętrze własnego pojazdu. Ma to wpływ nie wyłącznie na jego obraz od wewnątrz, ale też na luksus podróży. Porządkować pomieszczenie pojazdu powinni...
Anemia to choroba inaczej zwana niedokrwistością. Niedokrwistość jak sama nazwa mówi to brak odpowiedniej ilości hemoglobinę we krwi. Podstawowym budulcem hemoglobiny jest żelazo i to właśnie n...
Jeśli zdecydujemy się na zakup czegoś co jest modne lub trendy to należy liczyć się z tym że za taka rzecz będziemy musieli słono zapłacić. Rzeczy modne standardowo należą do rzeczy drogich a należy w...