Ubezpieczenie rentowe na gruncie prawodawstwa polskiego

Ubezpieczenia rentowe należą do grupy ubezpieczeń, które gwarantują świadczenia pieniężne w razie braku dochodów, spowodowanych z racji niezdolności do pracy, śmierci jedynego żywiciela rodziny lub też gdy nastąpi ryzyko inwalidztwa. Jeśli zaistnieją wyżej wymienione przypadki, osoby, które opłacają  składki z tytułu ubezpieczenia rentowego dostaną rentę rozumianą jako świadczenie pieniężne otrzymywane z racji niezdolności do pracy czy też z racji utracenia dochodów lub wynagrodzenia. Jeśli nastąpi śmierć żywiciela rodziny wówczas wypłacana jest renta rodzinna. Ubezpieczenia rentowe są objęte składką w wysokości 6% podstawowego progu składkowego, w czym 4,5% pochodzi od pracodawcy, a pozostałe 1,5% pobierane jest ze środków pracownika.

Renta z tytułu niezdolności do pracy wypłacana jest każdemu ubezpieczonemu, który spełnia określone warunki. Na zasadzie orzeczenia lekarskiego jest wydawane zaświadczenie o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy. Ponadto osoba starająca się o wypłacanie renty powinna okazać, że posiada dokumenty świadczące o płaceniu składek na ubezpieczenia. Osobę całkowicie niezdolną do pracy w rozumieniu prawnym uznaje się takiego ubezpieczyciela, który nie może wykonywać żadnej pracy. Za osobę częściowo niezdolną uznaje się osobę, która w pewnym stopniu utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. 

Podobne
Dzisiejsze czasy charakteryzują się tym, że wiele osób decyduje się wybrać na różnego rodzaju wycieczki, a do tego potrzebny jest im oczywiście bardzo często samochód. Dzięki niem...
Ludzie zajmujący się fotografią portretową – jak sama nazwa wskazuje – wykonują zdjęcia portretowe, czyli zdjęcia twarzy.  Jest to dobra praca dla ludzi, u których hobby  ...
W ostatnich latach coraz bardziej popularną metodą leczniczą jest akupunktura. Jest to metoda, którą stosujemy przy leczeniu dużej ilości schorzeń. Przydatność do tej chińskiej metody leczenia ...
Zanim kupimy dziecku jego pierwszy telefon komórkowy powinniśmy nauczyć go kilku podstawowych rzeczy, nie chodzi o obsługę telefonu, bo akurat z tym dzieci sobie świetnie radzą. Zanim damy dzie...
Spoglądając w przeszłość możemy doskonale zauważyć jak wielka zmiana zaszła jeżeli chodzi o rodzaje bajek. Jeszcze kilkanaście lat temu królowały Gumisie i Smurfy. Dzisiaj niestety takie bajki ...